Výstavba workoutového hřiště ul. Astronautů

homeZpět na hlavní stránku

Výzva k podání nabídky VZ-1-SSRZ-2023-workout ul. Astronautů

Příloha č. 1 výzvy – Krycí list nabídky

Příloha č. 2 výzvy – Návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 3 výzvy-Položkový rozpočet,krycí list zadání(2 listy Excel)

Příloha č. 4 výzvy – Čestné prohlášení uchazeče

Příloha č. 5 výzvy – Čestné prohlášení poddodavatele

Příloha č. 6 – projektová dokumentace – OBSAH

Příloha č. 6 – projektová dokumentace – TITULNÍ LIST

Příloha č. 6 – projektová dokumentace – A. Průvodni_zpráva

Příloha č. 6 – projektová dokumentace – B. Souhrná_technická_zpráva

Příloha č. 6 – projektová dokumentace – C. Situační_výkresy

Příloha č. 6 – projektová dokumentace – C.1 – SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

Příloha č. 6 – projektová dokumentace – C.2 – KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES

Příloha č. 6 – projektová dokumentace – C.3 – KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES

Příloha č. 6 – projektová dokumentace – C.4 – SITUAČNÍ VÝKRES BOURACÍCH PRACÍ

Příloha č. 6 – projektová dokumentace – D. Dokumentace_objektu

Příloha č. 6 – projektová dokumentace – D.1 A – PŮDORYS

Příloha č. 6 – projektová dokumentace – D.1 B – PŮDORYS KOTVENÍ

Příloha č. 6 – projektová dokumentace – D.2 A – ŘEZY

Příloha č. 6 – projektová dokumentace – D.3 – DETAILY TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ WO KONSTRUKCE

Příloha č. 6 – projektová dokumentace – E. Dokladová_část

Příloha č. 6 – projektová dokumentace–E.1 správci sítí

Příloha č. 7 výzvy – Seznam poddodavatelů

Vysvětlení doplnění nebo změna zadávacích podmínek č. 1_

Příloha č. 1 – žádost č. 1 vysvětlení ZD

Upravená verze k 4.5.2023_Příloha-č.-2-výzvy-Návrh-smlouvy-o-dílo