areály SSRZ Havířov

Sportovní hala Slávie

Sportovní hala Slávie, umístěná v centru Havířova (vedle nemocnice), slouží především pro sportující havířovskou veřejnost , sportovní oddíly a organizace. Prostory Sportovní haly Slávie využívají žáci základních a středních škol k hodinám tělesné výchovy. V rámci volnočasových aktivit zde probíhají hodiny aerobiku, zumby, gymnastiky, badmintonu a pod. V bazénku pak probíhá  výcvik plavaní kojenců, batolat, mateřských škol, zdokonalovací plavání a rekondiční plavání žen. Další prostory pak skýtají možnost absolvovat zde rehabilitace a masáže. Všechny sportovní plochy, sauna, bazén a nebytové prostory jsou pronajímány veřejnosti.

Na vrátnici Sportovní haly Slávie je možné si zapůjčit disky pro DiscGolf v areálu Stromovky.

Ve Sportovní hale Slávie se konají:

  • různé sportovní a kulturní celospolečenské akce
  • výcvik plavaní mateřských škol a zdokonalovací plavání
  • rehabilitace
  • masáže
  • DELFÍNEK – výuka plavání kojenců a batolat
  • pronájem sportovních ploch, sauny, bazénu a nebytových prostorů
  • cvičení dětí předškolního věku

Obsazenost Velké haly a akce

Týdenní rozpis malé tělocvičny

Bazén Delfínek

Provozní doba sauny

 

Vážení návštěvníci,

vláda vyhlásila ode dne 26. listopadu 2021  od 00:00 hod nouzový stav a současně vyhlásila usnesením č. 1066 krizové opatření platné od 26. listopadu 2021 od 18.00 hod. Pro návštěvu Sportovní haly Slávie to tak mimo jiné znamená:

  • budeme kontrolovat osoby při vstupu do prostor Sportovní haly Slávie, zda jsou očkování, případně prodělali onemocnění covid-19. Každá osoba je toto povinna prokázat, a pokud to neprokáže, zakazuje se takovou osobu do uvedených prostor vpustit
  • při konání veřejných nebo soukromých akcí, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě, jako jsou mimo jiné sportovní akce, se nařizuje organizátorovi akce neumožnit v jeden čas přítomnost více než 100 osob

Podrobnosti o krizovém opatření, které omezuje provoz ve Sportovní hale Slávie, najdete v aktualitách na našich webových stránkách, případně na odkazu:

TEXT KRIZOVÉHO OPATŘENÍ S ÚČINNOSTÍ OD 26.11.2021

najít na mapě

Adresa:

ul. Astronautů 859/2
736 01 Havířov-Město

Příjem objednávek: (vrátnice)

Mobil: +420 605 200 774

Otevírací doba
Po - Ne : 8:00 - 23:00

Vedoucí provozu:

Ing. Petr Kostelníček
E-mail: petr.kostelnicek@ssrz.cz