Povinně zveřejňované informace


Rozpočet SSRZ Havířov na rok 2023 schválený na 2. zasedání ZMH, konaného dne 12.12.2022, číslo usnesení 33/2ZM/2022

ROZPOČET_2024_STŘEDNĚDOBÝ_VÝHLED