Povinně zveřejňované informace


Rada města Havířova na svém jednání dne 29. listopadu 2021 schválila ,,Návrh rozpočtu na rok 2022 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkových organizací města Havířova na období let 2023 a 2024“ – usn. č. 3713/78RM/2021.

Zastupitelstvo města Havířova na svém řádném zasedání dne 13. prosince 2021 schválilo Rozpočet města Havířova na rok 2022 – usn. č. 771/22ZM/2021.
Závazné ukazatele SSRZ:
Příspěvek na provoz celkem: 61 218 000,00 Kč
Investiční příspěvek: 14 477 000,00 Kč

NÁVRH_ROZPOČTU_2022_STŘEDNĚDOBÝ_VÝHLED

PŘÍLOHA_č.1_NÁKLADY_SSRZ_2022

PŘÍLOHA_č.2_VÝNOSY_SSRZ_2022

PŘÍLOHA_č.3_PERSONÁLNÍ_SSRZ_2022

PŘÍLOHA_č.4_FONDY_SSRZ_2022