Povinně zveřejňované informace


Schválený rozpočet SSRZ Havířov na rok 2024 schválený na 8. zasedání ZMH, konaného dne 18.12.2023, číslo usnesení 274/8ZM/2023.

ROZPOČET_2024_STŘEDNĚDOBÝ_VÝHLED