Dětské dopravní hřiště

Dětské dopravní hřiště

Dětské dopravní hřiště s mnoha prvky z reálného silničního provozu bylo otevřeno 7. 7. 2015 na ulici U Závor 1269/2b v Havířově-Šumbarku a je dostupné školám i veřejnosti, a to v sezóně od dubna do října včetně.

V provozní době je v zařízení správce. Pro školy je hřiště zpřístupněno v dopoledních hodinách. Odpoledne a o víkendech je přístupné ZDARMA veřejnosti. Nejmenším dětem kola půjčíme taktéž ZDARMA.

Hřiště je poměrně rozsáhlé a k výuce nabízí mnoho důležitých dopravních situací pro chodce, cyklisty i řidiče motorových vozidel. Obsahuje chodníky, cyklostezky, přechody pro chodce, klasické křižovatky bez značení, se značením i pro řízení policistou. Nechybí křižovatka se semafory, malá okružní křižovatka a železniční přejezd se světelnou signalizací. Dopravní situace pamatuje také na jednosměrné ulice, zákazy vjezdu, parkoviště, krajnice či připojovací pruhy.

K výuce slouží také učebna v provozní budově. Zde je také sociální zázemí.

trophySportoviště