MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ AREÁL PRO ATLETICKÉ A KOLEKTIVNÍ SPORTY

Gorkého 1
736 01 Havířov-Město

Správce hřiště

mobil: +420 734 546 641

Jan Veselý
e-mail: jan.vesely@ssrz.cz