„Dostavba hřiště ul. Astronautů“


Oznámení č. 2-Změna zad.podmínek,vyřízení požadavků k 24.11.23

Příloha č. I. – 3 – Položkový rozpočet,krycí list zadání(2 listy)-upravená verze k 24.11.2023

Příloha č. I. – 6 – D. Dokumentace_objektu 3-upravená verze k 24.11.2023

Příloha č. I. – 6 – Parkour konstrukce_pohled_1 nově k 24.11.2023

Příloha č. I – 6 – Parkour konstrukce_pohled_2 nově k 24.11.2023

Příloha č. III. – 6 – Technická specifikace-upravená 24.11.2023

Oznámení č. 1 (změna zad.podmínek-posunutí lhůt k podání nabídek, vyřízení požadavků)

Výzva k podání nabídky-Dostavba hřiště ul. Astronautů

Příloha č. I. – 1 – Krycí list nabídky

Příloha č. I. – 2 – Návrh smlouvy o dílo

Příloha č. I. – 3 – Položkový rozpočet, krycí list zadání(2 listy) – zrušeno k 24.11.2023

Příloha č. I. – 4 – Čestné prohlášení uchazeče

Příloha č. I. – 5 – Čestné prohlášení poddodavatele

I.-6-Návrh parkourového hřiště_1

I.-6-Technický popis prvku – parkour – zapracováno do upravené verze k 24.11.2023

I.-6-A. Projektová dokumentace (PD) – Průvodní zpráva

I.-6-B. PD – Souhrnná technická zpráva

I.-6-C.1 – PD – Situační výkres širších vztahů

I.-6-C.2 – PD – Katastrální situační výkres

I.-6-C.3 – PD- Koordinační situační výkres

I.-6-C.4 – PD – Situační výkres bouracích prací

I.-6-D. – PD – Dokumentace_objektu 2 – zrušeno k 24.11.2023

I.-6-D.1 A – PD – Půdorys 2

I.-6-D.1 B – PD – Půdorys kotvení 2

I.-6-D.2 A – PD – Řezy

I.-6-E. – PD – Dokladová_část

Příloha č. I. – 7 – Seznam poddodavatelů

Příloha č. II. – 1 – Krycí list nabídky

Příloha č. II. – 2 – Návrh smlouvy o dílo

Příloha č. II. – 3 – Položkový rozpočet

Příloha č. II. – 4 – Čestné prohlášení uchazeče

Příloha č. II. – 5 – Čestné prohlášení poddodavatele

Příloha č. II. – 6 – Technická specifikace.docx

Příloha č. II. – 7 – Seznam poddodavatelů

Příloha č. III. – 1 – Krycí list nabídky

Příloha č. III. – 2 – Návrh smlouvy o dílo

Příloha č. III. – 3 – Položkový rozpočet

Příloha č. III. – 4 – Čestné prohlášení uchazeče

Příloha č. III. – 5 – Čestné prohlášení poddodavatele

Příloha č. III. – 6 – Technická specifikace.docx – zrušeno k 24.11.2023

Příloha č. III. – 7 – Seznam poddodavatelů