areály SSRZ Havířov

PARKOUROVÉ HŘIŠTĚ

 

Co je Parkour?

Parkour je pohybové nesoutěžní umění, které učí člověka plynulému pohybu z bodu A do bodu B, a to v městském nebo přírodním prostředí. Fyzická část této aktivity je definována přirozenými pohyby člověka a také řadou standardizovaných technik. K praktickému využití je potřeba schopnost improvizace a kreativity. Parkour přispívá k osobnímu fyzickému rozvoji jedinců a zároveň se obvykle stává životní cestou i životní filozofií.

 

PRECISION JUMP
jedná se o statický skok z jedné překážky na druhou. Technika začíná s nohama u sebe a špičkami mírně přes okraj překážky. Maximálním pokrčením dolních končetin až do maximálního napnutí přechází cvičenec do odrazu za dopomoci švihnutí paží. V půlce letu se ramena zatahují vzad a pánev s dolními končetinami se tlačí vpřed. Doskok je špičkami na hranu druhé překážky. Čím užší nebo menší dopadová plocha, tím náročnější je skok

RUN PRECISION JUMP
pouze jiná forma precision jumpu. Ke skoku využíváme rozběhu a odrazu z jedné dolní končetiny. Letová fáze a dopad je stejná jako u precision jumpu.

CAT LEAP 
jde o doskok na stěnu s následným zavěšením. Letová fáze je stejná jako u precision jumpu, kdy při dopadu dbáme, aby dolní končetiny dopadaly na překážku jako první, kvůli utlumení nárazu a bezpečnosti. Úchop rukou je prováděn za prsty, palce směřují k sobě. Dolní končetiny pokládáme dle potřeby, buď ve stejné úrovni, nebo jedna výše a druhá níže.

TIC TAC
odrazová technika, která se využívá k výlezům, odrazům od překážek nebo saltům o zeď. Odrazovou dolní končetinu pokládáme na 14 stěnu (překážku) špičkou. Maximálním pokrčením v kolenním kloubu docílíme tlaku na nohu a zabráníme tak podklouznutí při odrazu. Odrazu dopomáhá švihnutí paží. Směr odrazu určuje poloha kolenního kloubu.

MONKEY VAULT
nejzákladnější přeskoková technika. Horní končetiny jsou položené dlaněmi na překážce. Odraz vychází jak z dolních končetin, tak i z paží. V pozici nad překážkou, stejně jako u precision jumpu, se ramena zatahují vzad a pánev s dolními končetinami se tlačí vpřed.

KONG VAULT
téměř identická technika jako monkey vault, ovšem s rozdílem v odrazu. K odrazu se využívá pouze jedna dolní končetina a to pomocí techniky, která se nazývá „split food“.

SPEED VAULT 
nejrychlejší přeskoková technika. Odraz vychází z jedné dolní končetiny za dopomoci švihnutí druhé dolní končetiny šikmo vzhůru. Opora v pozici nad překážkou je pouze o jednu paži.

LAZY VAULT 
nejčastěji používaná přeskoková technika. Začátek provedení je stejný jako u speed valutu, přičemž v pozici nad překážkou dochází k přenesení váhy z jedné paže na druhou.

DASH – PO
speed valutu druhá nejrychlejší přeskoková technika. Provedení vychází z toho, že cvičenec je schopný na překážku vyskočit. Pomocí odrazu z jedné dolní končetiny a švihnutím druhé vzhůru cvičenec vyskočí nad překážku. Poté se už pouze v pozici nad překážkou posune pažemi vpřed. Položení rukou na překážku je prsty směrem od těla.

najít na mapě

ORANŽOVÉ HŘIŠTĚ – HŘISTĚ PRO PARKOUR

Na Nábřeží
736 01 Havířov-Město

Otevírací doba
CELOROČNĚ : za příznivých - klimatických podmínek
Po - Ne, svátek : 07:00 - 21:00

Správce hřiště

mobil: +420 734 546 641

Jan Veselý
e-mail: jan.vesely@ssrz.cz