hřiště:

Mobilní ledová plocha

Mobilní ledové kluziště



Areál je určený pro tyto sportovní aktivity: