areály SSRZ Havířov

Krytý bazén Šumbark

P O Z O R

OD 19.09.2021 JE BUDOVA KRYTÉHO BAZÉNU OPĚT ZCELA OTEVŘENA VEŘEJNOSTI.

DNE 18.09.2021 ZŮSTÁVÁ UZAVŘENA BAZÉNOVÁ HALA Z DŮVODŮ POŘÁDÁNÍ PLAVECKÝCH ZÁVODŮ.

P O Z O R

OD 06.09.2021 DOCHÁZÍ KE ZMĚNĚ PROVOZNÍ DOBY KRYTÉHO BAZÉNU, SAUNY A TĚLOCVIČNY.

ROZPIS BAZÉN

ROZPIS TĚLOCVIČNA

ROZPIS SAUNA

.

STÁLE PLATÍ, ŽE KAŽDÝ NÁVŠTĚVNÍK MUSÍ PROKÁZAT SVŮJ VZTAH KE COVID-19.

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona
č. 258/2000 Sb. vydal dne 26.08.2021 mimořádné opatření Č. j.: MZDR 14601/2021-23/MIN/KAN s účinností ode dne 1. září 2021 od 00:00 hod. platné do odvolání.

ODKAZ NA AKTUÁLNĚ PLATNÉ MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ:

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/08/Mimoradne-opatreni-omezeni-maloobchodniho-prodeje-a-sluzeb-s-ucinnosti-od-1-9-2021-do-odvolani.pdf

Na základě výše uvedeného Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví jde-li o provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb, mimo jiné např. tělocvičny a jde-li o provoz a používání umělých koupališť, např. plavecký bazén a sauny, zakazuje vstup do uvedených prostor osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, podmínky stanovené v bodu I/16; provozovateli se nařizuje u osoby při vstupu do prostor splnění podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, zakazuje se provozovateli takovou osobu do uvedených prostor vpustit.

Bod I/16

stanovuje následující podmínky pro vstup osob do některých vnitřních a venkovních prostor nebo pro účast na hromadných akcích nebo jiných činnostech, je-li to vyžadováno tímto mimořádným opatřením:
a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, s negativním výsledkem, který provedl zdravotnický pracovník, nebo
c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID1, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení, za předpokladu, že očkování bylo provedeno
i) léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla udělena registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo
ii) léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku podle bodu i), pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen Světovou zdravotnickou organizací pro nouzové použití; nebo
d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
e) osoba na místě podstoupí rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování (použití laickou osobou), jehož výsledek je negativní; obdobné platí, pokud osoba na místě prokáže, že podstoupila rychlý antigenní test (RAT) za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby nejdéle před 24 hodinami a prokáže absolvování tohoto testu a jeho negativní výsledek potvrzením poskytovatele zdravotních služeb, nebo
f) osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.

najít na mapě

Krytý bazén Šumbark

Opletalova 595

736 01 Havířov-Šumbark

Správce komplexu:

tel.: 724 302 616

Otevírací doba

KRYTÝ BAZÉN

ZÁŘÍ až ČERVEN - VEŘEJNOST
Po : 19:30 - 21:30
Út : 14:30 - 16:30
Út : 19:30 - 21:30
St : 14:30 - 16:30
Čt : 14:30 - 16:30
Čt : 19:30 - 21:30
Pá : 14:30 - 16:30
Pá : 19:30 - 21:30
So, Ne a SV : 09:00 - 21:00

SAUNA

ZÁŘÍ až ČERVEN - VEŘEJNOST
Po - MUŽI : 10:00 - 19:00
Út - ŽENY : 10:00 - 19:00
St - MUŽI : 10:00 - 19:00
Čt - ŽENY : 10:00 - 19:00
Pá - MUŽI : 10:00 - 19:00
So - MUŽI : 10:00 - 14:30
So - ŽENY : 15:30 - 19:00
Ne a SV - SPOLEČNÁ : 15:30 - 19:00

Vedoucí provozu:

Jan Veselý

e-mail: jan.vesely@ssrz.cz