areály SSRZ Havířov

Krytý bazén Šumbark

KRYTÝ BAZÉN ŠUMBARK JE OD 01.06.2021 OTEVŘEN VEŘEJNOSTI.

MAXIMÁLNÍ KAPACITA KRYTÉHO BAZÉNU JIŽ NENÍ OMEZENA.

SAUNA JE OD 12.06.2021 OTEVŘENA VEŘEJNOSTI.

MAXIMÁLNÍ KAPACITA SAUNY JIŽ NENÍ OMEZENA.

.

STÁLE PLATÍ, ŽE KAŽDÝ NÁVŠTĚVNÍK MUSÍ PROKÁZAT SVŮJ VZTAH KE COVID-19 A TO TAK ŽE:

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru
SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru
SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem
o provedeném očkování nebo národním certifikátem o dokončeném očkování, že
u očkování uplynulo:
i) od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle
souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo
ii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC
nejméně 14 dní;
d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba
izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního
pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo
RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
e) osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu
viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem
zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
f) osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného
opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení
přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo
povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním
výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným
prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.

.
S účinností ode dne 1. srpna 2021 od 0:00 hod. se ruší mimořádné opatření ze dne 25. června
2021, č.j. MZDR 14601/2021-21/MIN/KAN a mimořádné opatření ze dne 21. června 2021,
č.j. MZDR 14601/2021-20/MIN/KAN.
.

PROVOZNÍ DOBA SAUNY JE ROZDĚLENA NA MUŽE A ŽENY

MUŽI MAJÍ TYTO DNY V TÝDNU: Po, St, Pá, So

ŽENY MAJÍ K DISPOZICI TYTO DNY V TÝDNU: Út, Čt, Ne

ODKAZ NA AKTUÁLNĚ PLATNÉ MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ:

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/07/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-omezen%C3%AD-maloobchodn%C3%ADho-prodeje-a-slu%C5%BEeb-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-1.-8.-2021-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

najít na mapě

Krytý bazén Šumbark

Opletalova 595

736 01 Havířov-Šumbark

Správce komplexu:

tel.: 724 302 616

Otevírací doba

KRYTÝ BAZÉN

ČERVENEC a SRPEN
Po - Ne : 09:00 - 20:00

SAUNA

ČERVENEC a SRPEN
Po - Ne : 10:00 - 18:00

Vedoucí provozu:

Jan Veselý

e-mail: jan.vesely@ssrz.cz