Příloha č. 4 – Vizualizace umístění sportoviště (situační mapa)


Příloha č. 4 - Vizualizace umístění sportoviště (situační mapa)