„Rekonstrukce minigolfu – mobiliář, dráhy, oprava pergoly“ – UZAVŘENO

homeZpět na hlavní stránku

VÝZVA-Rekonstrukce minigolfu-mobiliář,dráhy,oprava pergoly

Příloha č. 1a – Krycí list nabídky-MOBILIÁŘ

Příloha č. 1b – Návrh smlouvy o dílo-MOBILIÁŘ

Příloha č. 1c – Seznam poddodavatelů-MOBILIÁŘ

Příloha č. 1d – Specifikace předmětu-MOBILIÁŘ

Příloha č. 1e – Položkový rozpočet-MOBILIÁŘ

Příloha č. 1f – Čestné prohlášení základní způsobilost-MOBILIÁŘ

Příloha č. 1g – Čestné prohlášení ekonomická způsobilost-MOBILIÁŘ

Příloha č. 1h – Čestné prohlášení technická kvalifikace-MOBILIÁŘ

Příloha č. 2a – Krycí list nabídky-DRÁHY

Příloha č. 2b – Návrh smlouvy o dílo-DRÁHY

Příloha č. 2c – Seznam poddodavatelů-DRÁHY

Příloha č. 2d – Specifikace předmětu-DRÁHY

Příloha č. 2e – Položkový rozpočet-DRÁHY

Příloha č. 2f – Čestné prohlášení základní způsobilost-DRÁHY

Příloha č. 2g – Čestné prohlášení ekonomická způsobilost-DRÁHY

Příloha č. 2h- Čestné prohlášení technická kvalifikace-DRÁHY

Příloha č. 3a – Krycí list nabídky-PERGOLA

Příloha č. 3b – Návrh smlouvy o dílo-PERGOLA

Příloha č. 3c – Seznam poddodavatelů-PERGOLA

Příloha č. 3d – Specifikace předmětu-PERGOLA

Příloha č. 3e – Položkový rozpočet-PERGOLA

Příloha č. 3f – Čestné prohlášení základní způsobilost-PERGOLA

Příloha č. 3g – Čestné prohlášení ekonomická způsobilost-PERGOLA

Příloha č. 4 – Vizualizace umístění sportoviště

Příloha č. 5 – Ilustrační foto mobiliář (část I. VZ)

Příloha č. 6 – Ilustrační foto dráhy (část II. VZ)

Příloha č. 7 – Ilustrační foto pergola (část III. VZ)