Nátěr sloupů ocelové konstrukce – 2. část ZMĚNA – UZAVŘENO


Změna-úprava v zadání předmětu veřejné zakázky.

Výzva k podání nabídky_1

Výzva_Příloha č. 1 – návrh smlouvy_1

Výzva_Příloha č. 2

Výzva_Příloha č. 3