Příloha č. 2 -vzorový návrh_Rámcová smlouva pro zajištění plnění veřejné zakázky na dodávky elektřiny


Příloha č. 2 -vzorový návrh_Rámcová smlouva pro zajištění plnění veřejné zakázky na dodávky elektřiny