hřiště:

Hřiště u ZŠ M. Kudeříkové

Hřiště základních škol

Školní hřiště se skládá z: dráhy a sektorů – umělý povrch; vnitřního hřiště – škvára pokrytá travnatým náletem; vnější části – zatravněné. Celý areál školního hřiště je zpřístupněn veřejnosti.

najít na mapě

Adresa:

Marušky Kudeříkové
736 01 Havířov-Město

Vedoucí provozu:

Bc. Petr Šulc
Tel.: +420 596 813 958
E-mail: petr.sulc@ssrz.cz