Uzavření sportovišť


V souladu s Usnesením vlády České republiky ze dne 26. 2. 2021 č. 217 o vyhlášení nouzového stavu a přijetí mimořádných opatření pro území České republiky jsou uzavřena veškerá naše sportoviště ve vnitřních prostorech staveb (sportovní haly, tělocvičny, ledová plocha , herna bowlingu, tréninková zařízení) a venkovní sportovní areály a sportoviště (travnatá hřiště, mobilní ledová plocha). Výjimka pro využívání těchto sportovišť se vztahuje pouze na sportovní přípravu, kterou provádí osoby v rámci výkonu zaměstnání, výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti jako přípravu pro sportovní akce konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, a sportovních akcí, které nejsou zakázány. Uzavřena jsou umělá koupaliště (plavecké kryté bazény) a sauny.

Na základě vládního doporučení jsou uzavřena oplocená veřejná sportoviště ve správě SSRZ Havířov – hřiště.

Žádáme občany, aby se na veřejně přístupných sportovištích, u kterých nelze zajistit jejich uzavření, neshlukovali a dodržovali hygienická a režimová opatření.