PROVOZ SPORTOVIŠŤ SSRZ HAVÍŘOV V OBDOBÍ NOUZOVÉHO STAVU


Do 12. prosince 2020 je provoz sportovišť SSRZ Havířov uzavřen v souvislosti s rozhodnutím Vlády o prodloužení nouzového stavu.

https://koronavirus.mzcr.cz/vlada-rozhodla-o-prodlouzeni-nouzoveho-stavu-do-12-prosince-od-pondeli-dojde-k-dilcimu-zmirneni-nekterych-opatreni/