LETNÍ KOUPALIŠTĚ JINDŘICH


Informace k provozu Letního koupaliště Jindřich

 Změny, které se týkají provozu koupaliště a pravidel, která je nutno dodržovat:

Před vstupem:

  • Vstup na permanentní vstupenky je umožněn bez omezení, je však třeba svou návštěvu rezervovat do dvou hodin po otevření koupaliště. Rezervaci provádějte na telefonním čísle +420 724 302 616
  • Vzhledem k opatřením a dodržováním bezpečnostních rozestupů před pokladnami a vstupem do areálu koupaliště, doporučujeme návštěvníkům sledovat naše webové stránky a facebook.

V areálu koupaliště:

  • Respektujte pokyny pověřeného pracovníka SSRZ Havířov, který dohlíží na dodržování následujících pravidel a působí na návštěvníky a další osoby, aby je dodržovali.
  • Povolený počet osob nacházející se ve stejný čas je nejvýše 500 a zároveň se nachází nejvýše jeden návštěvník na 10 m2 prostorů přístupných návštěvníkům.
  • Areál je ve zvýšené míře pravidelně dezinfikován.
  • U vstupu na koupaliště a na dalších viditelných místech jsou zveřejněny základní pokyny pro chování návštěvníků.

Je nutné dodržovat tato pravidla:

  • Dodržujte minimální rozestupy alespoň 2 m2, s výjimkou členů domácnosti.
  • Umývejte si důkladně ruce, používejte dezinfekce rozmístěné v areálu.
  • Respektujte pokyny pověřeného pracovníka.

Děkujeme a věříme, že i přes všechna opatření si návštěvu koupaliště užijete a že to společně zvládneme.