areály SSRZ Havířov

Multifunkční hřiště pod soudem

Na veřejně přístupných sportovištích, u kterých nelze zajistit jejich uzavření, žádáme občany, aby dodržovali krizová a mimořádná opatření, mimo jiné pobývali na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 2 osob, s výjimkou členů domácnosti, zachovávali při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry a požívali ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) kterým je respirátor nebo zdravotnická obličejová maska

Tato opatření platí do odvolání.