areály SSRZ Havířov

Veřejná sportoviště

Na základě vládního doporučení jsou uzavřena oplocená veřejná sportoviště ve správě SSRZ Havířov – hřiště.

Na veřejně přístupných sportovištích, u kterých nelze zajistit jejich uzavření, žádáme občany, aby dodržovali krizová a mimořádná opatření, mimo jiné pobývali na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 2 osob, s výjimkou členů domácnosti, zachovávali při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry a požívali ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) kterým je respirátor nebo zdravotnická obličejová maska.

Tato opatření platí do odvolání.

Všechna hřiště jsou volně přístupná široké veřejnosti. Provoz na všech hřištích je celoroční.  Na podrobnosti a otevírací dobu jednotlivých sportovišť se podívejte na stránkách hřišť.Vedoucí provozu:

Jan Veselý
E-mail: jan.vesely@ssrz.cz