areály SSRZ Havířov

Hřiště základních škol

Na základě vládního doporučení jsou uzavřena oplocená veřejná sportoviště ve správě SSRZ Havířov – hřiště.

Na veřejně přístupných sportovištích, u kterých nelze zajistit jejich uzavření, žádáme občany, aby dodržovali krizová a mimořádná opatření, mimo jiné pobývali na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 2 osob, s výjimkou členů domácnosti, zachovávali při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry a požívali ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) kterým je respirátor nebo zdravotnická obličejová maska

Tato opatření platí do odvolání.Vedoucí provozu:

Jan Veselý
E-mail: jan.vesely@ssrz.cz