Příloha č. 6b – Ilustrační foto položek předmětu VZ – mobiliář


Příloha č. 6b - Ilustrační foto položek předmětu VZ - mobiliář